Szukasz informacji?

Zapisz się na kurs nauki jazdy

Wybierz kategorię która Cię interesuje i zobacz szczegółową ofertę

scroll me down

Kategorie Ciężarowe

Cena kursu: 1900 zł / PRZYSPIESZONY 2900 zł / Godz. dodatkowa: 150 zł

Kategoria B+E

 • Zajęcia praktyczne prowadzone na zestawie: BUS Opel Vivaro + przyczepa ciężarowa
 • Udostępniamy pojazd na egzamin czyli EGZAMIN PAŃSTWOWY MOŻESZ ZDAWAĆ NA POJEŹDZIE NA KTÓRYM SIĘ UCZYSZ.
 • Kategoria B+E upoważnia do kierowania:
   Pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
    Zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).
     -->Jeżeli będziesz ciągnąć przyczepkę inną niż lekka, a dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów przekroczy 4250kg musisz posiadać kat. B+E prawa jazdy<--
Koszt egzaminu państwowego kategorii B+E: WORD KIELCE / WORD TARNOBRZEG 250 zł

Wymagany wiek: 18 lat

Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

15h zajęć praktycznych (15x60min)

Cena kursu: 3950 zł / PRZYSPIESZONY: 5000 zł / Godz. dodatkowa: 150 zł

Kategoria C

 • Zajęcia teoretyczne - do wyboru: stacjonarne lub w formie e-learningu. Proponujemy jednak samodzielnie się przygotować do państwowego egzaminu teoretycznego, zdać go, a następnie u nas odbyć już samą część praktyczną kursu.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone na pojeździe MAN TGL 12.240
 • Udostępniamy pojazd na egzamin czyli EGZAMIN PAŃSTWOWY ZDAJESZ NA POJEŹDZIE NA KTÓRYM SIĘ UCZYSZ
 • Kategoria C upoważnia do kierowania:
   Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu;
    Pojazdem samochodowym o dmc > 3,5 tony, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym - w tym zespołami takich pojazdów wyposażonych w przyczepy lekkie
   •                    
   Koszt egzaminu państwowego kategorii "C": WORD KIELCE / WORD TARNOBRZEG teoria - 50 zł, praktyka - 250 zł

Wymagany wiek: 21 lat

lub 18 lat, jeśli rozpocząłeś kurs kwalifikacji wstępnej rzeczy Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

20h zajęć teoretycznych (20x45min)

30h zajęć praktycznych (30x60min)

Cena kursu: 3750 zł / PRZYSPIESZONY: 4800 zł / Godz. dodatkowa: 150 zł

Kategoria C+E

 • Zajęcia praktyczne prowadzone na zestawie MAN TGL 12.240 + przyczepa ACKERMANN centralno-osiowa typu tandem
 • Udostępniamy pojazd na egzamin czyli EGZAMIN PAŃSTWOWY MOŻESZ ZDAWAĆ POJAZDEM NA KTÓRYM SIĘ UCZYSZ.
 • Kategoria C+E upoważnia do kierowania:
   Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony łącznie z przyczepą;
    Zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) tylko na terytorium RP.
     -->Posiadacz kategorii prawa jazdy C+E posiada również (automatycznie) uprawnienia kat. B+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.<--
  • Koszt egzaminu państwowego kategorii "C+E" - WORD KIELCE / WORD TARNOBRZEG 250 zł

Wymagany wiek: 21 lat

lub 18 lat, jeżeli rozpocząłeś kurs kwalifikacji wstępnej rzeczy Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

25h zajęć praktycznych (25x60min)

Cena kursu: 4000 / Godz. dodatkowa: 150 zł

Kategoria D1

 • Zajęcia teoretyczne do wyboru: stacjonarne lub w formie e-learningu. Propnujemy jednak samodzielnie przygotować się do państwowego egzaminu teoretycznego, zdać go, a następnie u nas zrealizować samą część praktyczną kursu.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone na pojeździe FORD TRANSIT
 • Udostępniamy pojazd na egzamin czyli EGZAMIN PAŃSTWOWY MOŻESZ ZDAWAĆ NA POJEŹDZIE NA KTÓRYM SIĘ UCZYSZ
 • Kategoria D1 upoważnia do kierowania:
   Autobusem, przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) i długości nie przekraczjącej 8 m.;
    Zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC);
      Ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP)
   • Koszt egzaminu państwowego kategorii "D1": WORD KIELCE / WORD TARNOBRZEG teoria - 50 zł, praktyka - 200 zł

Wymagany wiek: 21 lat

lub 18 lat, jeżeli rozpocząłeś kurs kwalifikacji wstępnej pełnej osób Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

20h zajęć teoretycznych (20x45min)

30h zajęć praktycznych (30x60min)

Cena kursu: 5200 zł (po C), 6900 zł (po B) / Godz. dodatkowa: 250 zł

Kategoria D

 • Zajęcia teoretyczne do wyboru: stacjonarne lub w formie e-learningu. Propnujemy jednak samodzielnie przygotować się do państwowego egzaminu teoretycznego, zdać go, a następnie u nas zrealizować samą część praktyczną kursu.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone na pojeździe autobus Man Lions Coach
 • Udostępniamy pojazd na egzamin czyli EGZAMIN PAŃSTWOWY MOŻESZ ZDAWAĆ NA POJEŹDZIE NA KTÓRYM SIĘ UCZYSZ
 • Kategoria D upoważnia do kierowania:
   Autobusem;
    Zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC);
      Ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP)
   • Koszt egzaminu państwowego kategorii "D": WORD KIELCE / WORD TARNOBRZEG teoria - 50 zł, praktyka - 250 zł

Wymagany wiek: 24 lata

lub 21 lat, jeżeli rozpocząłeś kurs kwalifikacji wstępnej osób Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

20h zajęć teoretycznych (20x45min)

60h zajęć praktycznych (60x60min) dla osób posiadających prawo jazdy kat.B

40h zajęć praktycznych (40x60min) dla osób posiadających prawo jazdy kat.C