Szukasz informacji?

Zapisz się na kurs nauki jazdy

Wybierz kategorię która Cię interesuje i zobacz szczegółową ofertę

scroll me down

Kategorie Motocyklowe

Cena kursu: 900 - 1300 zł / Godz. dodatkowa: 80 zł

Kategoria AM

 • Materiały do nauki oraz podstawienie motocykla na egzamin państwowy w cenie kursu
 • Zajęcia praktyczne prowadzone na motorowerze ZIPP ZV50
 • Kategoria AM upoważnia do kierowania:
  Motorowerem – pojazd dwukołowy lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
   Czterokołowcem lekkim – pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
 • Koszt egzaminu państwowego kategorii AM: teoria - 30 zł, praktyka - 140 zł.

Wymagany wiek 14 lat

Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

minimum 5h zajęć teoretycznych (5x45min)

10h zajęć praktycznych (10x60min)

Cena kursu: 1500 - 1900 zł / Godz. dodatkowa: 90 zł

Kategoria A1

 • Materiały do nauki oraz podstawienie motocykla na egzamin państwowy w cenie kursu
 • Zajęcia z ratownikiem medycznym
 • Zajęcia praktyczne prowadzone na motocyklu YAMAHA YBR 125, Yamaha MT125!
 • Kategoria A1 upoważnia do kierowania:
  Motocyklem lub pojazdem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
  Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • Koszt egzaminu państwowego kategorii A1: teoria - 30 zł, praktyka - 180 zł.

Wymagany wiek 16 lat

Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

30h zajęć teoretycznych (30x45min)

20h zajęć praktycznych (20x60min)

Cena kursu: 1700 - 2200 zł / Godz. dodatkowa: 90 zł

Kategoria A2

 • Materiały do nauki oraz podstawienie motocykla na egzamin państwowy w cenie kursu
 • Zajęcia z ratownikiem medycznym
 • Zajęcia praktyczne prowadzone na motocyklu Suzuki Gladius SFV650 o mocy 35kW
 • Kategoria A2 upoważnia do kierowania:
  Motocyklem lub pojazdem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
  Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1
 • Koszt egzaminu państwowego kategorii A2: teoria - 30 zł, praktyka - 180 zł.

Wymagany wiek 18 lat

Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

30h zajęć teoretycznych (30x45min)

20h zajęć praktycznych (20x60min)

Cena kursu: 1700 - 2200 zł / Godz. dodatkowa: 90 zł

Kategoria A

 • Materiały do nauki oraz podstawienie motocykla na egzamin państwowy w cenie kursu
 • Zajęcia z ratownikiem medycznym
 • Zajęcia praktyczne prowadzone na motocyklu Suzuki Gladius SFV650 lub Yamaha MT07
 • Kategoria A upoważnia do kierowania:
  Motocyklem lub pojazdem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2
 • Koszt egzaminu państwowego kategorii A: teoria - 30 zł, praktyka - 180 zł.

Wymagany wiek 24 lata lub 20 lat (jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. A2 od minimum dwóch lat)

Możliwość rozpoczęcia kursu 3 mies. przed urodzinami

30h zajęć teoretycznych (30x45min)

20h zajęć praktycznych (20x60min)

10h zajęć praktycznych (10x60min) dla osób posiadających A2