Szukasz informacji?

Jak zapisać się na kurs?

Przed rozpoczęciem kursu wykonaj poniższe czynności

  • Przed rozpoczęciem kursu, osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, powinna zgłosić się do swojego starostwa, a tam do wydziału komunikacji i złożyć stosowny wniosek, celem nadania tzw. numeru PKK – profilu kandydata na kierowcę.
  • Pozyskanie tego dokumentu jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia, a także zdawania w przyszłości egzaminu na terenie całego kraju. Wydanie dokumentu nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.
  • Aby złożyć wniosek o nadanie nr PKK, potrzebne jest przedłożenie badań lekarskich oraz jednego zdjęcia.

Czym jest PKK?

Numer Profilu Kandydata na Kierowcę

Przed rozpoczęciem kursu na każdą nową kategorię prawa jazdy wyrób w swoim Wydziale Komunikacji numer PKK. To elektroniczny dokument zawierający informacje związane z Twoim prawem jazdy. Wydaje go Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania na podstawie badania i zdjęcia do prawa jazdy, oraz dokumentu tożsamości i ksera prawa jazdy – bezpłatnie.