Szukasz informacji?

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy kategorii:

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T ?

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami od 19.01.2013 w celu zapisania się na kurs prawa jazdy:

 • W pierwszej kolejności musisz zacząć od wykonania badań lekarskich, w których stwierdzono brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

  Badania kierowców może wykonać jedynie lekarz orzecznik uprawniony przez wojewodę do przeprowadzania lekarskich badań kierowców. Badania zrobione u innego lekarza np. rodzinnego czy okulistę bez stosownych uprawnień, nie będą honorowane w urzędzie.
 • Z uzyskanym od lekarza orzeczeniem i jednym zdjęciem do prawa jazdy zgłaszasz się do wydziału komunikacji w swoim starostwie, celem pozyskania profilu kierowcy tzw. numeru PKK.
 • Osoby niepełnoletnie po numer PKK muszą udać się z rodzicem/opiekunem prawnym, który w obecności urzędnika wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy.

  Pozyskanie numeru PKK można uzyskać maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku dla danej kategorii prawa jazdy.

I teraz masz dwie możliwości...

Mając już profil kierowcy możesz wybrać, czy chcesz uczestniczyć w kursie prawa jazdy z wykładami czy bez wykładów.

 • Jeżeli wybierzesz kurs z wykładami, to PKK musisz dostarczyć do ośrodka szkolenia kierowców.
 • Jeżeli zamierzasz samodzielnie przygotować się do testów, sprawa wygląda następująco: we własnym zakresie uczysz się teorii i zapisujesz na państwowy egzamin teoretyczny np. przez system info-car.pl. Po zaliczeniu państwowego egzaminu teoretycznego, dostarczasz PKK do swojego ośrodka szkolenia kierowców, gdzie realizujesz 4 godziny zajęć z pierwszej pomocy medycznej (dot. wybranych kategorii prawa jazdy) i realizujesz same jazdy praktyczne.
 • Jak zapisać się na kurs prawa jazdy kategorii:

  C, C+E, D oraz kwalifikacje ?

  Jeżeli potrzebujesz samo prawo jazdy, procedura wygląda tak samo jak przy kategorii A czy B, jedynie dodatkowo musisz wykonać badania psychologiczne, gdzie stwierdzono brak przeciwskazań psychologicznych do uzyskania prawa jazdy danej kategorii.

  Jeżeli potrzebujesz prawo jazdy plus uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy (kwalifikacja):
  • W pierwszej kolejności musisz zacząć od wykonania badań psychologicznych.

   I teraz - UWAGA - potrzebujesz dwa orzeczenia w których stwierdza się:

   - brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

   - brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

   • Następnie, musisz wykonać badania lekarskie.

    Również potrzebujesz dwa orzeczenia w których stwierdza się:

    - brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

    - brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy.

    Badania kierowców może wykonać jedynie lekarz orzecznik uprawniony przez wojewodę do przeprowadzania lekarskich badań kierowców. Badania zrobione u innego lekarza np. rodzinnego czy okulistę bez stosownych uprawnień, nie będą honorowane w urzędzie.
   • Z uzyskanymi orzeczeniami oraz jednym zdjęciem do prawa jazdy, zgłaszasz się do swojego wydziału komunikacji, gdzie wypełniasz wniosek o wydanie profilu kierowcy tzw. PKK (prawo jazdy), oraz wniosek o wydanie profilu kierowcy zawodowego tzw. PKZ (kwalifikacja). .
   • Pozyskanie numeru PKK można uzyskać maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku dla danej kategorii prawa jazdy.

    I teraz masz dwie możliwości...

    Mając już profil kierowcy PKK możesz wybrać, czy chcesz uczestniczyć w kursie prawa jazdy z wykładami czy bez wykładów.

   • Jeżeli wybierzesz kurs z wykładami, to PKK musisz dostarczyć do ośrodka szkolenia kierowców.
   • Jeżeli zamierzasz samodzielnie przygotować się do testów na prawo jazdy (dot. kat. C i D), to we własnym zakresie uczysz się teorii i zapisujesz się na państwowy egzamin teoretyczny np. przez system info-car.pl. Po zaliczeniu państwowego egzaminu teoretycznego, dostarczasz PKK do swojego ośrodka szkolenia kierowców, gdzie realizujesz same jazdy praktyczne.
   • Aby rozpocząć kwalifikacje, musisz dostarczyć do swojego ośrodka szkolenia profil kierowcy zawodowego - PKZ.